Inxhinieri Softuerike

    KURSET    Inxhinieri Softuerike

Dizajnim i Aplikacionit

Analizon, specifikon, informon të rejat dhe e bën në dispozicion një model për zbatimin e aplikacioneve në përputhje me nevojat e politikave të IS dhe përdoruesve / konsumatorëve. Zgjedh mundësitë e duhura teknike për hartimin e apl...

Zhvillim në C-Sharp

Interpreton dizajnimin e zhvillimit të qëndrueshëm të aplikacionit të përshtatur me nevojat e kostumatorëve. Adapton zgjidhje egzistuese, psh. Transferimin e aplikacionit në një tjetër sistem operues. Kodet, zhvendosjet, testimet, dokumentet dhe k...

Dokumentimi i Prodhimit

Prodhon dokumente që përshkruajnë produkte, shërbime, komponente ose aplikacione për të krijuar pajtueshmërinë me kërkesat përkatëse të dokumentacionit. Zgjedh stilin e duhur dhe mediat për materialet e prezantimit. Krijon shembuj p...

Menaxhment i Problemeve

Identifikon dhe zgjidh rrënjët e shkaktimit të incidentit. Merr qasje proaktive për shmangien ose identifikimin e rrënjëve që shkaktojnë probleme në TIK. Vendos një sistem të njohurive të bazuar në përsëritjen e gabimeve t...

Vendosja e Zgjidhjes & Dokumentimi i Prodhimit

Pas standardeve të përgjithshme të paracaktuara të praktikës kryen ndërhyrje të nevojshme për zbatimin e zgjidhjes së planifikuar, përfshirë instalimin, përmirësimin apo jo përdorimin. Konfiguron hardware, software ose rrjetit ...