Zhvillimi Mobil

    KURSET    Zhvillimi Mobil

Dizajnim i Aplikacionit

Analizon, specifikon, informon të rejat dhe e bën në dispozicion një model për zbatimin e aplikacioneve në përputhje me nevojat e politikave të IS dhe përdoruesve / konsumatorëve. Zgjedh mundësitë e duhura teknike për hartimin e apl...

Zhvillim në Android

Interpreton dizajnin e aplikimit për zhvillim të qëndrueshem të aplikacionit në përputshmëri me nevojat e konsumatorëve. Përshtatet në zgjidhjet ekzistuese, p.sh. transferimin e një kërkesë për një sistem tjetër opera...

Testimi

Ndërton dhe zbaton procedura sistematike të provës për sistemet e TIK ose kërkesat e përdorshmërisë së konsumatorëve për të krijuar pajtueshmërinë me specifikimet e projektimit. Siguron që komponentët e reja ose t&eum...

Dokumentimi i Prodhimit

Prodhon dokumente që përshkruajnë produkte, shërbime, komponente ose aplikacione për të krijuar pajtueshmërinë me kërkesat përkatëse të dokumentacionit. Zgjedh stilin e duhur dhe mediat për materialet e prezantimit. Krijon shembuj p...

Përkrahje për Përdorues

Përgjigjet në kërkesat dhe çështjet e përdoruesit, regjistrimin e informacionit përkatës. Siguron zgjidhje apo përshkallëzon incidente dhe optimizimin e performancës së sistemit në përputhje me marrëveshjet e paracaktuar...