Përkrahje për Përdorues

    KURSET    Zhvillimi Mobil    Përkrahje për Përdorues

Përgjigjet në kërkesat dhe çështjet e përdoruesit, regjistrimin e informacionit përkatës. Siguron zgjidhje apo përshkallëzon incidente dhe optimizimin e performancës së sistemit në përputhje me marrëveshjet e paracaktuara të nivelit të shërbimit ( SLAs ). Kupton monitorimin e zgjidhjes së rezultateve dhe rezultatet rreth knaqësisë së kostumerëve.

Nivelet e Zotësimit

  • Nivelet e Zotësimit 2 - Sistematikisht interpreton problemet e përdoruesit dhe identifikon zgjidhjet dhe efektet e mundshme anësore. Përdor përvojën për të adresuar problemet e përdoruesve dhe të marr në pyetje në bazë të dhënave për zgjidhje të mundshme. Përshkallëzon incidentet komplekse apo të pazgjidhura. Regjistron edhe çështjet nga fillimi deri në përfundim

Shembuj të Njohurive

  • K1 Metodat e shpërndarjes software dhe procedurat fikse për aplikim dhe transferimi i dokumenteve i metodologjive të zbatueshme për fiks software

Shembuj të Aftësive

  • S1 analizon simptomet të identifikoj zonën e gjerë të gabimit të përdoruesit apo dështimet teknike
  • S2 në mënyrë të qartë të komunikojnë me përdoruesit përfundimtarë dhe të japë udhëzime se si të përparojë çështjet


Shpërndaje këtë kurs